Lektionspaket | 4 lektioner för åk 4-6

Koll på regler på nätet

Lektioner som ger möjlighet till reflektion kring vilka risker som finns med att vara aktiv på nätet och om lagar och regler som är till för att skydda oss från dem.

Internet är en fantastisk tillgång i de flesta barns och ungas liv. Samtidigt hör, ser och läser de ofta om skrämmande och jobbiga saker som kan hända på nätet. Därför behöver de få koll på de risker som faktiskt finns för den som är aktiv på nätet, men också en chans att avdramatisera onödiga rädslor om sånt som nästan aldrig sker.

Lagar och regler

I lektionen "Vilka lagar och regler gäller på internet?" uppmuntras eleverna att ta reda på vilka regler som gäller för de tjänster och platser de själva använder på nätet. Genom att samtala om nätetikett får eleverna förståelse för att vi inte alltid tycker lika om vad som är ett gott uppförande – lika lite på internet som i den fysiska världen. Därför kan det kan vara bra att formulera gemensamma regler på de platser vi besöker på nätet.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Tänk säkert – hur säker är din mobil?

  Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur de kan bli mer säkra i användningen av sin mobil.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Reflektera kring risker och rädslor på nätet

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring rädslor på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vilka regler finns på internet?

  Lektionen handlar om normer och regler i vardagen och på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Värdegrund.

 • lektion

  Samtal om nätetikett

  Lektionen handlar om regler och normer på nätet och hur vi förhåller oss till dem.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.