Pojke vid dator arbetar med skola hemma

Skola överallt med Digitala lektioner

Våra digitala lektioner är utformade på ett lättarbetat sätt som passar både när eleverna jobbar hemifrån och när de är på plats i skolan.

Att studera eller arbeta hemma istället för i klassrummet blev alltmer aktuellt i och med Coronapandemin, och väckte nya frågor kopplade till digital kompetens. Lektionspaketet Skola överallt handlar om elevernas arbetsplats utanför det fysiska klassrummet och hur digitaliseringen har påverkat människors sätt att arbeta.

Lektionerna tar upp allt från larmen om att unga får problem med nacke och rygg till följd av skärmarbete, till vilka positiva möjligheter digitalt distansarbete kan innebära. Lektionerna låter eleverna reflektera kring digitaliseringens påverkan på individ och samhälle, bland annat genom att de undersöker sin egen digitala arbetsplats hemma. De får också lära sig mer om vilka tekniska lösningar som krävs för att det ska vara tryggt för oss att arbeta digitalt på distans.

Det finns även lektioner inom olika ämnesområden som är viktiga att ha koll på när man pluggar eller arbetar via internet.

Du kan dela alla lektioner via Google Classroom eller Microsoft Teams, använda dem på delad skärm eller ladda ner lektionerna i Google Drive eller som PDF. Du kan också hitta Digitala lektioner via Skolon.

Sidan uppdaterades 2022-05-16