Lektionspaket | 3 lektioner för åk 4-6

Säkerhet vid teknikanvändning

Här finns lektioner om säkerhet på nätet, om säkra lösenord och om varför det är viktigt att skydda sin mobiltelefon.

För att kunna använda olika tjänster via internet på ett tryggt och säkert sätt behöver eleverna utveckla digital kompetens kring vad viktig information är och hur de kan skydda den.

Trygg och säker på nätet

Lektionspaketet låter eleverna reflektera kring hur de tryggt och säkert kan spara, lagra och dela viktig information, varför säkra lösenord behövs och hur man bäst skyddar sina digitala enheter.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Skydda din mobiltelefon

  Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning; om att skydda sin mobiltelefon.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skydda dina saker bakom lås och bom

  En introduktion till säkerhet på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Säkra lösenord

  Lektionen handlar om lösenord; varför de behövs och hur de blir säkra.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.