Lektionspaket | 1 lektioner för åk F-3

Trygg och säker på digitala enheter

En lektion om säkerhet på nätet och om varför man behöver lösenord för olika digitala tjänster, på datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

I grundskolans tidiga år ska elever utveckla sin digitala kompetens genom att lära sig hantera och använda digital teknik och digitala tjänster. Lektionspaketet innehåller en lektion om digital säkerhet där eleverna får fundera kring några olika sätt att låsa och förvara sina digitala enheter för att skydda sin digitala information.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

  • lektion

    Personlig säkerhet på nätet

    Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning.

    Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.