Säkerhet och undervisning hemma

När dina elever jobbar hemifrån med hjälp av digitala verktyg är säkerheten viktig. Digitala lektioner ökar elevernas kunskaper kring hur man skyddar sina enheter och är säker på nätet.

 

Lektioner för lågstadiet

  • Personlig säkerhet: En lektion där eleverna får fundera kring vad ett säkert och medvetet arbetssätt innebär.
  • Skydda dina saker bakom lås och bom: Ger eleverna möjlighet att reflektera kring varför vi använder lås, samt hur vi skyddar digitala enheter, tjänster och det vi skapar.

 

Lektioner för mellanstadiet

  • Viktig information – vad är det?: Syftet med den här lektionen är att få eleverna att reflektera kring vad som är viktig information samt hur de skyddar den.
  • Säkra lösenord: En lektion som vill ge eleverna grunderna i hur de ska tänka kring lösenord, samt varför de finns.

 

Lektioner för högstadiet

Gå tillbaka till Digitala lektioners Skola överallt, en del av initiativet #skolahemma, eller se hela lektionsbanken på Digitala lektioner.