Lektionspaket | 6 lektioner för åk F-3

Börja förstå programmering

Programmering i lågstadiet handlar mycket om att kunna beskriva och konstruera stegvisa instruktioner samt att förstå programmeringens ord och begrepp.

I de här lektionerna finns material som ger eleverna grundläggande förståelse för hur programmering styr digitala tjänster.

Delta i vår kodutmaning Code Week

Mellan 21 september och 25 oktober utmanar vi Sveriges grundskolelärare och deras elever att testa minst en av våra lektioner i programmering och anmäla deltagandet till oss. För varje elev som deltar skänker vi 5 kronor till Unicef, för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Läs mer om Code Week här.

Befästa ord och begrepp

Eleverna arbetar tillsammans med att lösa praktiska uppgifter på arbetsblad. Genom att befästa ord och begrepp kopplade till programmering förbereds de samtidigt inför att börja programmera digitalt.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.