Lektionspaket | 6 lektioner för åk 4-6

Grunder i programmering

Lektionerna ger eleverna förståelse för hur digitala verktyg styrs av programmering. De arbetar med begrepp som instruktion, algoritm och loop.

Digital kompetens handlar om att förstå digitala tjänster och verktyg. Genom att lära sig förstå och använda programmeringsbegrepp kan de lättare sätta ord på sin digitala tillvaro.

Analog och digital programmering

Genom att själva få arbeta med programmering får eleverna möjlighet att upptäcka och förstå hur digitala verktyg styrs av programmering.  I det här lektionspaketet får eleverna både öva på att programmera analogt och digitalt genom att undersöka koden i ett Scratchprojekt.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.