En pojke och en flicka tittar på en bärbar dator i en skolkorridor

Programmering i skolan

Att börja med programmering i skolan behöver inte innebära att programmera i ett krångligt språk. Med Digitala lektioner kan du introducera ämnet genom dans eller låta eleverna jobba med lättförståelig blockprogrammering.

En bra introduktion till programmering kan ske med papper och penna, som i lektionen Varför behöver vi förstå programmering?. Där får eleverna skriva instruktioner till en hiss och testa att tänka som en programmerare även utan dator. I Programmering, dans och loopar får klassen lära sig om det viktiga begreppet loopar genom att dansa och i Teknikhistoria: Den första programmeraren får de lära sig mer om Ada Lovelace – världens första programmerare.

När det är dags att sätta igång med datorer eller läsplattor finns våra populära introduktions- och fortsättningsserier till lättförståelig blockprogrammering i Scratch. Kunskaperna därifrån kan eleverna sedan bland annat använda för att koda egna mattetest, jobba med geometri eller programmera ett kärnkraftverk.

En lärare hjälper en elev med skolarbete

Arbeta med programmering på lågstadiet

Hos Digitala lektioner kan du introducera programmering med dans, arbetsblad eller låta eleverna jobba med lättförståelig blockprogrammering.