En lärare hjälper en elev med skolarbete

Arbeta med
programmering
på lågstadiet

Att börja med programmering i skolan behöver inte innebära att programmera i ett krångligt språk.

Hos Digitala lektioner kan du introducera ämnet med dans, arbetsblad eller låta eleverna jobba med lättförståelig blockprogrammering. Lektionerna är kompletta med lärarhandledning, läroplanskoppling och instruktioner till elever. De går att bearbeta så att de passar för just ditt klassrum och är helt gratis att använda.

  • I lektionsserien Hur fungerar en robot får eleverna via arbetsblad testa ett datalogiskt tänkande och hur vi måste ge instruktioner för att datorn ska förstå.
  • I lektionen Programmering, dans och loopar får eleverna lära sig det viktiga begreppet loopar genom att skapa en dans som upprepas enligt givna instruktioner.
  • Undersök vad som är programmerat får eleverna själva fundera kring teknik i deras vardag och får en förståelse för att  prylar runtomkring dem faktiskt programmerats av någon.
Elever arbetar med datorer i ett klassrum

Arbeta med källkritik på lågstadiet

På Digitala lektioner finns det massor av kostnadsfritt material kring digital källkritik. Här har vi samlat passande lektioner för dig som jobbar på lågstadiet.