Lektionspaket | 4 lektioner för åk 7-9

Geometri och programmering

Lektioner där eleverna använder sina kunskaper i geometri när de lär sig förstå hur programmering kan användas för att omsätta idéer till praktik.

Digital kompetens handlar bland annat om att kunna använda programmering för att lösa matematiska problem.

Delta i vår kodutmaning Code Week

Mellan 21 september och 25 oktober utmanar vi Sveriges grundskolelärare och deras elever att testa minst en av våra lektioner i programmering och anmäla deltagandet till oss. För varje elev som deltar skänker vi 5 kronor till Unicef, för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Läs mer om Code Week här.

Algoritmer, geometri och mönster

I det här lektionspaketet behöver eleverna repetera och använda sina kunskaper i geometri. Genom praktiskt arbete i olika Scratchprojekt lär de sig hur algoritmer kan användas för att skapa mönster

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.