Arbeta med programmering på högstadiet

Introducera dina elever i årskurs 7-9 i programmering genom våra lättförståeliga lektioner i blockprogrammering. Alla lektioner har tagits fram av yrkesverksamma lärare.   

Precis som allt annat på Digitala lektioner är materialet helt gratis och kan antingen användas som det är eller bearbetas så att det passar just ditt klassrum ännu bättre.

Låt eleverna använda Scratch för att programmera ett övergångsställe, en slumpgenerator för tärning eller till och med ett kärnkraftverk. Har ni inte jobbat med Scratch tidigare kan ni börja med vår introduktionskurs, som också innehåller våra uppskattade videor som eleverna kan titta på och använda som instruktioner när de kodar hemma.

Scratch är ett gratis verktyg för blockprogrammering som tagits fram av amerikanska MIT. Med Scratch kan barn och unga lära sig grunderna i programmering med hjälp av visuella block istället för rader med kod som i Python eller andra språk. I Scratch kan eleverna skapa egna animationer och spel samtidigt som de lär sig att tänka som en programmerare.

 

Tips på Scratchlektioner för högstadiet