.FILE 2G 3G 4G 5G
Hur arbetar förskolan med digital kompetens och varför är det viktigt?
19:52 minuter | 23 januari, 2024

Hur arbetar förskolan med digital kompetens och varför är det viktigt?

Kristina Alexanderson möter forskaren Susanne Kjällander som är föreståndare för förskoleutbildningen på Stockholms universitet. Hon forskar även om digital kompetens och lärande i förskolan. De pratar om hur pedagoger i förskolan kan arbeta för att utveckla små barns digitala kompetens.

Susanne Kjällander forskar om digital kompetens och var med om att införa Skolverkets skrivning om digitala verktyg i förskolans läroplan. I det här avsnittet samtalar Kristina Alexanderson och Susanne Kjällander om digital kompetens i förskolan och att det inte är samma sak som att barnen sitter ensamma framför skärmar.  

Små barn behöver också förstå sin vardag

Enligt Susanne handlar digital kompetens i förskolan om att små barn behöver få leka och förstå sin vardag. I förskolan använder pedagogerna olika verktyg, digitala såväl som analoga för att ge barnen möjlighet att förstärka och komplettera leken. Det kan vara appar för att lära sig klockan, eller lyssna på fåglar eller en sagobok som läser upp en berättelse på ett annat språk.  

I podden ger hon också exempel på praktiska övningar för att stärka barnens digitala kompetens. Ett är exempel är hybridlek. Det är en form av utforskande där pedagogen vägleder barnen genom att blanda fysiska och digitala verktyg – precis på samma sätt som sker alltmer i vardagen. Ett exempel på hybridlek är när barnen utforskar hur en spindel ser ut i närbild efter att ha tagit kort på den.  

Mer om Susanne Kjällander

Susanne Kjällander är docent i förskoledidaktik och föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Just lärande i den digitaliserade förskolan och skolan är hennes specialområde. Hon har också varit med och tagit fram Sveriges nya läroplaner och digitaliseringsstrategier för förskolan och är grundare av det Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan.

Så använder du avsnittet för kollegiala samtal om digital kompetens i förskolan 

Podden kan användas som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i förskolans arbete med att utveckla digital kompetens. Lyssna på avsnittet individuellt och fundera över vad du gör idag, vad du skulle kunna göra annorlunda, och vad ni på er förskola skulle behöva för att komma vidare. 

Förslag till frågor att reflektera över i samband med avsnittet:  

  • Hur samarbetar ni i förskolan med hemmet för att ge barn möjlighet att förstå den digitalisering de möter i vardagen?  
  • Vilka är de största riskerna med debatten kring skärmar och små barn som du ser det?  
  • Hur stärker du din digitala kompetens för att stödja barnen och verksamheten?  

Har du tips och tankar på hur arbetet med digital kompetens i förskolan och skolan kan utvecklas? Vill du medverka själv eller tipsa om någon som du skulle vilja lyssna på? Hör av dig till info@digitalalektioner.se

Lär dig mer om små barn och skärmar 

Är det inte dags att sluta prata skärmtid? Artikel på Internetkunskap

De yngsta barnen – hur ska man tänka kring skärmtid och innehåll? Från podden Våra barn och internet som finns på Internetkunskap.

Tips på lektioner för de yngsta

Fler avsnitt

Om Digitala lektioners podd

Internetstiftelsens Kristina Alexanderson samtalar med gäster om hur de arbetar med digital kompetens i undervisningen. Häng med på inspirerande och reflekterande samtal om skolans uppdrag att erbjuda digital kompetens för alla.

Podden Digitala lektioner är en fortbildningssatsning för lärare från Internetstiftelsen. Varje avsnitt är max 20 minuter. Så att du ska hinna lyssna medan du diskar, åker buss eller tar en promenad. Kort kompetensutveckling för lärare på språng.

Använd podden för kollegiala samtal

Podden kan också användas som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i skolans arbete med att utveckla elevernas och din digitala kompetens. Lyssna och fundera på hur din arbetsvardag ser ut. Få inspiration och få tips på hur du kan utveckla din undervisning. Till varje avsnitt hittar du tips på vidare läsning, lektionsmaterial och tips på samtalsfrågor som ni kan använda vid nästa konferens.

Målet med podden är att den ska öppna för reflektion kring hur du som lärare arbetar och inspirera dig i ditt arbete.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-