.FILE

Träna finmotorik och problemlösning

läroplanen för förskolan, Lpfö 18, står det att leken är grunden i barns lärande och utveckling. Och ett arbete med digital kompetens i förskolan kan ha leken som utgångspunkt för att stimulera barnens motorik, kommunikation och problemlösning.

Genom att arbeta med Digitala lektioners klippdocka Svea kan barn i förskolan få möjlighet att leka och lära, såväl som att träna på finmotorik och problemlösning. Samtidigt kan ett arbete med klippdockan Svea skapa tid, rum och ro till barnens eget skapande. Möjligheter finns också att barnen kan utforska, reflektera och beskriva sin omvärld.

Arbetsgång och material

Robot klippdocka

  1. Skriv ut klippdockan Svea och kläderna (pdf)
  2. Prata med barnen om bilderna.
    1. Vad är Svea? (Robot/klippdocka)
    2. Vilka kläder har Svea?
    3. Vad krävs för att vi ska kunna sätta kläder på Svea?
  3. Låt barnen färglägga och klippa ut Svea och robotens kläder.
  4. Gör en instruktion för hur man klär sig. Och prata om vikten av göra saker i en viss ordning.

Övningen ger barnen möjlighet att öva på finmotorik, men de får också reflektera kring vad en robot är samt vilka kunskaper som krävs för att kunna klä sig. Genom övningen kan du närma dig frågor som: Vad kan robotar göra? Vad krävs för att robotar ska kunna göra saker själva?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-