.FILE

Dansprogrammering för förskolan

Dansprogrammering med rörelsekort är en introduktion till att utveckla en förståelse för skillnaden mellan människor och robotar. Genom dansprogrammering kan barnen få möjlighet att leka robot, samtidigt som dans och rörelse blir en del av leken.

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö18, ska utbildningen ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Att använda rörelse för att utveckla en förståelse för digitalisering är ett sätt att ge barn adekvat digital kompetens, så att få möjligheter att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Arbetsgång och material

Ni kan dansa på gården, i skogen eller på samlingen. Dansa som en robot genom att tillsammans med barnen skapa en instruktion för hur "förskolerobotar" (personal och barn) kan/ska dansa med hjälp av färdiga dansrörelser.

rörelser för dansprogrammering

Arbetsgång:

  1. Skriv ut bilder på dansrörelserna (laminera gärna).
  2. Titta på bilderna.
  3. Utforska gemensamt hur rörelserna går till.
  4. Visa och undersök tillsammans.
  5. Gör en robotdans tillsammans.
  6. Dansa
  7. Utveckla dansen.
  8. Låt barnen göra egna dansserier.
  9. Pröva att skapa "loopar" genom att upprepa delar av serien.

Du kan sedan som pedagog prata med barnen om hur digitala enheter styrs av instruktioner i en bestämd ordning. Låt också barnen fundera på om en robot blir trött av att dansa länge.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-