Lektionsserie

Hur fungerar en robot

Arbeta med datalogisk tänkande i grundskolans tidiga år genom att undersöka hur en robot fungerar.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss