Lektionspaket | 4 lektioner för åk 7-9

Yttrandefrihet på internet

Kunskap om hur demokratiska fri- och rättigheter tar sig uttryck i en digital kontext är en central del av den digitala kompetensen.

I ett demokratiskt samhälle har alla rätt att uttrycka en åsikt. Men vad händer om någons sätt att uttrycka en åsikt skadar någon annan? I det här lektionspaketet får eleverna möjlighet att reflektera kring yttrandefrihet på nätet.

Vem där?

För att göra eleverna bättre rustade för att skydda sig mot digitala trakasserier och mobbning behöver de förståelse för att det bakom en signatur eller identitet på nätet kan dölja sig någon helt annan än den de tror. I lektionen "Granska bilden vi ger av oss själva nätet" får de tillfälle att diskutera och reflektera kring hur bilder och delningar på sociala medier påverkar vår uppfattning om både vår egen och andras identitet. Lektionen om nätmobbning visar hur ett elakt skämt med någons identitet på internet kan få svåra konsekvenser för den som är utsatt.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.