Lektionspaket | 5 lektioner för åk 7-9

Undersök, granska och använd digitala källor

Källkritik som del av digitala kompetens handlar om ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala källor som både konsument och producent.

I det här lektionspaketet finns lektioner där eleverna får möjlighet att reflektera kring frågor om upphovsrätt, Creative Commons och webbplatsers uppbyggnad. Bildsökning och metoder för att ta reda på bilders ursprung, upphovsman, rättigheter och syfte är en annan central del i att kunna tolka och förstå digitala medier och källor.

Konsument och producent av digitala källor

Ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till olika typer av digitala källor handlar inte bara om att lära sig använda och förstå digitala medier och olika plattformar som konsument. Det handlar även om att göra det när man själv är producent. Då behöver man kunskap om upphovsrätt på nätet och känna till vilka bilder och andra digitala källor som är fria att använda.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Undersök Wikipedia som källa

  Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Undersök fria källor

  Lektionen är en introduktion till att undersöka fria källor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Granska bilder

  Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Granska syftet med skolans webbplats

  Lektionen handlar om att genom ett källkritiskt förhållningssätt pröva en digital källas tillförlitlighet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad är upphovsrätt?

  Lektionen är en introduktion till begreppet upphovsrätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.