Lektionspaket | 5 lektioner för åk F-3

Nosa på programmering

Lektionerna handlar om att skapa instruktioner som en dator skulle kunna förstå och om att undersöka vad som är programmerat i elevernas närmiljö.

I grundskolans tidiga år ska eleverna utveckla sin digitala kompetens genom att lära sig grunderna i datalogiskt tänkande. I det här lektionspaketet  får  eleverna bekanta sig med Svea, en robot som behöver deras hjälp med lite av varje. Mycket av det vi gör med hjälp våra datorer tar vi för givet. Men kan en dator göra allt vi ber den om och vad behöver den av oss för att utföra sina uppdrag?

Delta i vår kodutmaning Code Week

Mellan 21 september och 25 oktober utmanar vi Sveriges grundskolelärare och deras elever att testa minst en av våra lektioner i programmering och anmäla deltagandet till oss. För varje elev som deltar skänker vi 5 kronor till Unicef, för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Läs mer om Code Week här.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Vad kan datorn?

  Lektionen handlar om att datorer behöver information och data för att kunna utföra uppgifter.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 1 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande för ökad förståelse för digital teknik.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 2 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och hur digital teknik styrs.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 3 av 3

  Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Undersök vad som är programmerat

  Lektionen handlar om den digitala tekniken i elevernas närmiljö.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.