Lektionspaket | 5 lektioner för åk F-3

Nosa på programmering

Lektionerna handlar om att skapa instruktioner som en dator skulle kunna förstå och om att undersöka vad som är programmerat i elevernas närmiljö.

I grundskolans tidiga år ska eleverna utveckla sin digitala kompetens genom att lära sig grunderna i datalogiskt tänkande. I det här lektionspaketet  får  eleverna bekanta sig med Svea, en robot som behöver deras hjälp med lite av varje. Mycket av det vi gör med hjälp våra datorer tar vi för givet. Men kan en dator göra allt vi ber den om och vad behöver den av oss för att utföra sina uppdrag?

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Vad kan datorn?

  Lektionen handlar om att datorer och system med AI använder information och data för att kunna utföra uppgifter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 1 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande för ökad förståelse för digital teknik.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 2 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och hur digital teknik styrs.

  Passar undervisning i Teknik och Matematik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 3 av 3

  Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Undersök vad som är programmerat

  Lektionen handlar om den digitala tekniken i elevernas närmiljö.

  Passar undervisning i Teknik.