Lektionspaket | 6 lektioner för åk 7-9

Lär mer om digitaliseringens betydelse

Lektioner som ökar förståelsen för digitaliseringens påverkan på samhället; om hur internet förändrat vår tillgång till olika tjänster och vårt sätt att kommunicera.

Digitaliseringen har medfört en nästan obegränsad tillgång till information och nya sätt att umgås och kommunicera på. Med internet har vi fått nya möjligheter att lösa problem i vardagen och människors sätt att studera och arbeta har förändrats.

Digitaliseringen väcker nya etiska frågor

I lektionen "Vad hände på internet när du föddes?" tittar eleverna bakåt på den snabba utvecklingen av internet och internetrelaterade tjänster. Den kunskapen passar bra att ta med sig vidare till lektionen "Debattera filter" som tar upp några av de etiska frågor som digitaliseringen och internet har fört med sig. En central del av den digitala kompetensen är att kunna förstå och använda olika digitala verktyg. Lektionen "Skriv nätråd till vuxna" ger eleverna tillfälle att reflektera kring både sin egen och sina föräldrars praktiska digitala kompetens.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  När AI får fel data

  Lektionen handlar om när AI används för att fatta beslut och det blir fel.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Debattera filter

  Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Reflektera kring hur språket förändras av digitaliseringen

  Lektionen handlar om emojis och digitaliseringens påverkan på språket.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad hände på internet när du föddes?

  Lektionen handlar om samhällets digitalisering.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Skriv nätråd till vuxna

  Lektionen handlar om att synliggöra barns och ungas digitala färdigheter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Vårt språk på nätet

  Lektionen handlar om hur vi använder språk och symboler när vi kommunicerar på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.