Lektionspaket | 6 lektioner för åk 7-9

Introducera källkritik

Lektioner om digital källkritik där eleverna får träna sin förmåga att söka och värdera information från olika källor.

Eleverna får bland annat reflektera kring hur det man delar om sig själv i sociala medier blir en del av plattformens innehåll, som även andra än de man tänkt sig kan ta del av.

Vem är avsändaren?

I lektionen om att granska Youtube uppmärksammas eleverna på vikten av att ta reda på vilket syfte en avsändare av ett budskap har. De lär sig hur de kan undersöka vem som ligger bakom innehållet i en källa. I en digital kontext är det inte alltid så enkelt och därför finns en lektion där eleverna får öva sig i att ställa källkritiska frågor och granska webbadresser. Samma färdighet använder de också i lektionen om hur bilder kan användas för att övertyga.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  En introduktion till källkritik | 7–9

  Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Granska Youtube

  Lektionen ger grundläggande förståelse för hur man kritiskt kan granska Youtube och andra källor som sprider information och underhållning.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Sökkritik – olika söktjänster

  Lektionen är en introduktion till sökkritik och till hur söktjänster fungerar.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Vi är alla källor

  Lektionen handlar om hur vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Granska och förstå webbadresser

  Lektionen ger en introduktion till vilken information webbadresser på internet ger och hur de är uppbyggda.

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.