Lektionspaket | 5 lektioner för åk 7-9

Fatta fria källor och fejkade sidor

Lektioner som utvecklar elevernas förmåga att kritiskt granska information och fakta från olika digitala källor, till exempel från konspirationsteorier.

Innehållet i konspirationsteorier funkar utmärkt som underlag för den som vill lära sig använda och kritiskt granska digitala kanaler, medier och källor. Det är precis vad eleverna får göra i lektionen "Granska konspirationer". Lektionen om upphovsrätt handlar om de lagar och regler som gäller för upphovsrätt på nätet. Den tar upp begrepp som upphovsman, verkshöjd och Creative Commons.

Fria källor

När mängden fria källor är näst intill oändligt är det viktigt att kunna granska och värdera de källor man väljer att använda. En fri källa som nästan alla elever använder är Wikipedia. Lektionen om att granska en Wikipedia-artikel ger konkret kunskap om hur Wikipedia fungerar och om vad man särskilt kan behöva tänka på när man använder en artikel därifrån som källa.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Bilder och AI

  Lektionen handlar om hur AI-tekniken gör det svårare att källkritiskt granska bilder och filmer.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

  Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad skyddar upphovsrätten?

  Lektionen handlar om upphovsrätt; om rättigheter och skyldigheter kopplade till bildanvändning på internet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Ord och begrepp om information och desinformation

  Lektionen handlar om begrepp som rör desinformation, åsikter och spridning av falska nyheter.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Granska konspirationer

  Lektionen handlar om att använda en källkritisk metod för att granska en konspirationsteori.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.