Lektionspaket | 5 lektioner för åk F-3

Börja förstå vår digitala värld

Lektionerna introducerar digitalisering och samtal kring digitala tjänster som vi möter i vardagen.

Under lågstadiet ökar elevernas användning av både digitala tjänster. De växer upp i en vardag där digitaliseringen är självklar och därför kan det vara viktigt att lyfta samtal kring digitaliseringen och vad den innebär.

Förstå den digitala vardagen

Innehållet i lektionspaketet lockar till samtal om digitala tjänster fungerar och är självklara som en del av vardagen.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Digital teknik – förbättrar och förändrar

  En lektionen för att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur använder vi internet?

  En lektion för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring den digitala teknik som finns i vår vardag.

  Passar undervisning i Teknik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Artig AI, duktiga drönare och tjusiga chatbots

  Lektionen vill synliggöra den digitala vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Dåtid, nutid och framtid

  En lektion för att reflektera kring vardagen då och nu.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Diggar du digitalt?

  Lektionen handlar om hur digital teknik kan användas i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.