Arbeta med källkritik i skolan

Letar du efter lektioner i digital källkritik? Här på Internetstiftelsens kostnadsfria lärresurs Digitala lektioner finns konkreta och lättförståeliga lektioner för hela grundskolan.

Källkritiks arbetet kan börja med En introduktion till källkritik för antingen lågstadiet eller mellan- och högstadiet. Här får de yngre eleverna diskutera vad en källa är utifrån bilder medan de lite äldre granskar källorna i några kända, verkliga historier.

I lektionen En introduktion till källtillit för årskurs 7-9 samt gymnasiet vänds perspektiven – istället för att prata om kritik får eleverna fundera kring vilka källor de litar på, ett minst lika viktigt tankesätt som ofta glöms bort.

Lektionen Källkritik av bilder vänder sig till årskurs 4-6 och låter eleverna diskutera hur bilder kan ljuga och missleda samt ta ställning till äkta exempel.

Ett exempel på en lektion i källkritik för årskurs 1-3 är Nyheter sprids i raketfart där klassen får en förståelse för hur nyheter, även de som inte är sanna, snabbt kan föras vidare.