Arbeta med källkritik på mellanstadiet

På Digitala lektioner hittar du massor av material om digital källkritik för mellanstadiet. Här har vi samlat passande lektioner för dig jobbar i årskurs 4-6.

Börja med lektionen ”Hur fungerar digitala källor” som ger eleverna en enkel introduktion till hur lätt en källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

Fortsätt med lektionen som lär eleverna att granska webbadresser. Att förstå hur webbadresser är uppbyggda är ett bra sätt att få information om vem avsändaren är.

Ett bra nästa steg är att arbeta med lektionen ”Vems är webbplatsen”, där eleverna får agera detektiver för att ta reda på vem som står bakom en webbplats.

När ni gjort de här lektionerna har dina elever fått en bra grund för att granska digitala källor. Komplettera gärna med ytterligare lektioner och missa inte allt övrigt material för dig som är lärare!