Arbeta med källkritik på lågstadiet

På Digitala lektioner finns det massor av kostnadsfritt material kring digital källkritik. Här har vi samlat passande lektioner för dig som jobbar på lågstadiet.

För de yngsta eleverna har vi tagit fram en serie lektioner som handlar om att prata om ett källkritiskt förhållningssätt med utgångspunkt i bilder. Hur vet man till exempel vad som finns bakom sökrutan i Google? Vem bestämmer vilka sökträffar vi får?

Lektionerna nedan bygger på samma princip – arbetet med källkritik startar med ett samtal om en bild för att göra eleverna mer medvetna och mer digitalt kompetenta.