Skolämne

Värdegrund

Här hittar du lektioner kopplade till skolans värdegrundsarbete. Ett arbete som ska ingå i det dagliga arbetet i skolans alla ämnen. Lektionerna visar hur kunskaper och värden hänger ihop i såväl den digitala som analoga världen. Skolans styrdokument lyfter att skolans demokratiska uppdrag ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.

 • lektion

  Tänk säkert - låt ingen lura dig

  Lektionen handlar om hur man kan bli lurad på nätet.

  Passar undervisning i Värdegrund.

 • lektion

  Vilka regler finns på internet?

  Lektionen handlar om normer och regler i vardagen och på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Värdegrund.

 • lektion

  Värdera din digitala integritet

  Lektionen handlar om integritet och om att agera ansvarsfullt på internet.

  Passar undervisning i Värdegrund och Samhällsorienterande ämnen.