Skolämne

Biologi

  • lektion

    Etik och AI

    Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

    Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Biologi.