Programmering på distans

Digitala lektioner är ett utmärkt verktyg för att arbeta med programmering, oavsett om ni gör det på distans eller i klassrummet.

Digitala lektioner är byggd för att eleverna ska kunna arbeta i sin egen takt och gå från enklare instruktionsuppgifter till lite mer avancerad programmering där de till exempel bygger algoritmer inom ämnet matematik. För de yngre eleverna finns arbetsblad att jobba med medan lektionerna för de äldre barnen bygger på tydliga instruktionsvideor som steg för steg visar vad eleverna ska göra.

Programmering på förskoleklass och lågstadiet

Till lågstadieeleverna finns flera lektioner som bygger på arbetsblad, som du antingen kan skriva ut och använda i klassrummet eller låta eleverna arbeta med hemma.

Lektionstips:

Programmering på mellanstadiet

För mellanstadiet har vi tagit fram olika introduktionslektioner i Scratch. Scratch är ett lättförståeligt programmeringsspråk som är gratis att använda och ett perfekt sätt att introducera dina elever till kodande.

Lektionstips:

Programmering på högstadiet

Lektionerna för högstadiet bygger på att eleverna ska använda sina kunskaper och förståelse för matematiska samband. De är konstruerade så att eleverna kan arbeta självständigt hemma.

Lektionstips: