Lektionsserie

Scratch för nybörjare

Scratch är ett verktyg för blockprogrammering, som på ett enkelt sätt introducerar eleverna i programmering. Lektionsserien passar även om både elever och lärare är ovana vid programmering.