Hur fungerar en robot? | 1 av 3

Lektionen handlar om datalogiskt tänkande för ökad förståelse för digital teknik.

Lektionsförfattare: Ann Ulfves

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna exempel på vad datalogiskt tänkande är och varför det har betydelse vid programmering.

Förberedelse

Skriv ut Svea som klippdocka. Det är ett arbetsblad som handlar om att instruktioner måste utföras i rätt ordning.

Genomförande

För att en robot ska kunna utföra en uppgift måste instruktionerna komma i rätt ordning. I den här övningen ska eleverna sortera, vilket de kan de göra på två sätt. De kan antingen sätta siffror framför instruktionerna för att de ska komma i rätt ordning eller så kan de utgå från vilka påståenden som är sanna respektive falska. Låt eleverna ha kladdpapper där de kan skissa på olika lösningar.

Låt eleverna titta på instruktionerna på egen hand en stund och sätta ut siffror som markerar hur de tror att Svea ska klä på sig. Be dem sedan att jämföra och diskutera parvis. Gå igenom i helklass.

Vi rekommenderar att du efter denna lektion gör följande lektioner tillsammans med dina elever:

Facit


5  Ta på stövlarna.
1  Ta på tröjan.
7  Ta på hatten.
3  Ta på byxorna.
2  Ta på strumporna.
6  Ta på halsbandet.
4  Ta på jackan.

F Hon tar på sig halsbandet före stövlarna.
S Hon tar på strumporna före jackan och hatten.
S Hon tar på sig tröjan före jackan.
S Hon tar på sig byxorna före stövlarna.
F Hon tar på sig strumporna först.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årkurs 1-3)

Tekniska lösningar

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är en robot?

Instruktioner

Sitt med en kompis och fundera tillsammans på frågorna. Rita varsin bild.

 1. Vad är en robot?
 2. Hur fungerar en robot?
 3. Kan robotar tänka?
 4. Vem bestämmer vad en robot ska göra?
 5. Rita en robot.
2 Lektionsdel 2:

Klä roboten Svea

Instruktioner

Läs villkoren för att klä på roboten Svea och gör sedan de uppgifterna.

Villkor för att klä på roboten Svea

Vi ska följa med roboten Svea när hon ska gå för att handla en present. Innan Svea går måste vi klä på henne med de kläder hon vill ha. Kläderna måste sättas på i rätt ordning, annars kommer hon inte iväg.

Roboten Svea ska ha på sig: stövlar, halsband, hatt, jacka, byxor, strumpor och tröja.

Här är några påståenden (villkor) som du måste följa för att Svea ska kunna klä sig.

 • Hon ska ta på sig tröjan före strumporna.
 • Hon ska ta på sig hatten sist
 • Hon ska ta på sig jackan före stövlarna.
 • Hon ska ta på sig byxorna efter strumporna och före jackan.
 • Hon ska ta på sig halsbandet efter stövlarna.

Uppgifter

 1. Är följande påståenden sanna eller falska? Skriv S eller F framför.

 2. Sätt siffror framför instruktionerna så att Roboten Svea tar på sig kläderna i rätt ordning.

3 Lektionsdel 3:

Jämför med varandra

Instruktioner

Jämför era svar med en annan grupp och fundera tillsammans.

 1. Löste ni uppgiften på samma sätt?
 2. I vilken ordning klär du på dig, när du ska gå ut på rast?
 3. Gör alla andra kompisar likadant?
 4. Vad skiljer ditt sätt att klä sig från en robots?
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt arbetet med datalogiskt tänkande

Instruktioner

Arbeta vidare med roboten Svea i lektionen: Hur fungerar en robot? (del 2/3).