Ett klassrum med elever jobbar med bärbara datorer

Programmera
med Scratch i skolan

Funderar du på hur ni ska jobba med programmering i skolan? Digitala lektioner hjälper dig med färdiga, helt kostnadsfria lektioner i programmet Scratch.

Lektionerna fokuserar på blockprogrammering, som på ett enkelt och visuellt sätt introducerar eleverna till ämnet. Scratch är perfekt för dig som vill komma igång med programmering i klassrummet, även om varken du eller dina elever har kodat tidigare.

Börja programmera med Scratch tillsammans genom vår introduktionskurs i sju delar. Följ sedan upp med fortsättningskursen, som också kan vara ert första steg om ni redan jobbat med Scratch tidigare.

Båda kurserna fungerar lika bra på mellanstadiet som högstadiet och innehåller våra populära steg för steg-videor som eleverna också kan använda för att lära sig hemma. Med hjälp av våra lektioner kan ni också använda Scratch som ett verktyg för att jobba med bland annat geometri, algoritmer och statistik.

Lektionstips

En lärare hjälper en elev med skolarbete

Arbeta med programmering på lågstadiet

Hos Digitala lektioner kan du introducera programmering med dans, arbetsblad eller låta eleverna jobba med lättförståelig blockprogrammering.

En pojke och en flicka tittar på en bärbar dator i en skolkorridor

Programmering i skolan

Programmering i skolan behöver inte innebära att programmera i ett krångligt språk. Med Digitala lektioner kan du introducera ämnet på andra sätt!

Elev sitter i förgrunden med hörlurar på och jobbar vid datorn.

Arbeta med programmering på mellanstadiet

Introduktion i programmering för dina elever på mellanstadiet. Materialet finns i olika svårighetsgrader och har tagits fram av yrkesverksamma lärare.