Lektionsserie

Fortsätt med Scratch

Scratch är ett blockprogrammeringsverktyg som du kan arbeta tillsammans med dina elever för att förstå koordinatsystem och andra matematiska begrepp. Samtidigt som eleverna utvecklar en förståelse för programmering och hur datorer styrs.