Lektionspaket | 4 lektioner för åk 7-9

Sex, samtycke och relationer på nätet

Lektioner som handlar samtycke och relationer på nätet och hur man ska förstå begreppen i ett digitalt rum.

Skolans värdegrundsarbete med tonåringar och undervisningen om sex, samtycke och relationer handlar mycket om att stärka elevernas förmåga att göra val som gör att de mår bra och får starka och goda relationer till både sig själva och andra. Sådana val är inte minst viktiga i en digital kontext där det vi säger, skriver eller delar med oss av, lever kvar och kan ta vägar som inte alltid går att förutse.

Sex, samtycke och relationer på nätet

Lektionerna i det här lektionspaketet låter eleverna reflektera kring kärleksrelationer och sexuella relationer på nätet. De låter eleverna ta ställning i olika etiska frågor som rör sex, samtycke och relationer. Lektionerna handlar om vikten av samtycke och lyfter frågor om integritet och säkerhet. Lektionerna utgår från de möjligheter olika former av relationer på nätet ger ungdomar att utforska sin identitet, men tar också upp vilka risker som finns. Lektionerna ger exempel på brott på nätet och på vilka lagar som är kopplade till den typen av brott. Syftet med lektionerna är att ge eleverna kunskap som gör att de kan agera tryggt och säkert när de inleder relationer på nätet. Alla ska våga och vilja berätta om det sånt som händer på nätet.

 • lektion

  Hur ger du samtycke på nätet?

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad samtycke är online.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska, Bild, Värdegrund och Biologi.

 • lektion

  Kärlek och relationer online

  Lektionens syfte är att eleverna lär sig mer om relationer på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Värdegrund och Biologi.

 • lektion

  Samtycke och kontakter på nätet

  Lektionen ger en introduktion till samtycke på nätet.

  Passar undervisning i Svenska, Biologi och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Vad kan man dela på nätet?

  Syftet med lektionen är att prata om sexuell kommunikation på nätet.

  Passar undervisning i Biologi och Samhällsorienterande ämnen.