Lektionspaket | 5 lektioner för åk 7-9

Lär mer om integritet

Digital kompetens handlar bland annat om att förstå hur de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället kan påverkas av digitaliseringen.

Hur påverkas yttrandefriheten på internet av att människor kan vara anonyma? Vad innebär integritet? När är det bra respektive mindre bra att kunna vara anonym? Det är några av de frågor som eleverna får fundera kring i de här lektionerna.

Olaga integritetsintrång

För att kunna skydda både sin egen och andras säkerhet på nätet är det viktigt att förstå och känna till innebörden i begrepp som anonymitet och integritet. I alla relationer och aktiviteter på nätet behöver vi kunna värna både vår egen och andras rätt att vara privat. Det är en rätt som är så viktig att den just på internet numera skyddas av en särskild lag, olaga integritetsintrång.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Reflektera kring anonymitet på nätet

  Den här lektionen handlar om anonymitet och vad det innebär.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Etik och AI

  Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

  Passar undervisning i Biologi och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Reflektera kring digital vänskap

  Lektionen handlar om normer och värderingar kring vänskap på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vilka bilder får synas?

  Lektionen handlar om hur normer påverkar vilka bilder vi ser i digitala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Rätten att få vara privat på nätet

  Lektionen handlar om integritet och olaga integritetsintrång på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.