Lektionspaket | 4 lektioner för åk 4-6

Koll på livet på nätet

Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet.

I mellanstadiet har många barn tillgång till en mobiltelefon med kamera. De kan snabbt och enkelt fota och filma det som händer i livet och dela det med andra via internet. Då behöver de få kunskap om var man får fotografera och hur man får dela och sprida sina egna och andras bilder.

Förebygga kränkningar

Det är inte alla elever som har råkat ut för att deras bilder hamnat där de inte borde, men många har säkert upplevt oron kring det. Fler kan däremot veta hur det känns att ha fått kränkande kommentarer på något de har delat. Sådana situationer är viktiga att lyfta med eleverna. Inte minst för att kunskap om hur kan agera för att skydda både sig själva och andra på nätet bidrar till att förebygga att det händer igen.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Integritet: introduktion | åk 4–6

  Lektionen handlar om integritet och kränkningar.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Ta ansvar för tryggheten på nätet

  Lektionen handlar om kränkningar och om att ta ansvar för sin egen och andras trygghet på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vem får se min bild?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Får du fotografera här?

  Lektionen handlar om lagar och regler kring fotografering; om var man får och inte får fotografera.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.