Lektionspaket | 6 lektioner för åk 7-9

Introducera källkritik och källtillit

Informationsflödet på nätet är stort och föränderligt, ibland kan man snabbt behöva avgöra om en digital källa är trovärdig eller inte.

I det här  lektionspaketet får eleverna fundera på när det är viktigt att vara källkritisk samt reflektera kring det begreppet källtillit. Varför inte börja med att undersöka den egna skolans webbplats?

Finns det något annat än Google?

I lektionen om sökkritik får eleverna undersöka söktjänsten Google, en tjänst många av dem säkert använder dagligen. Efter att ha gjort det passar det utmärkt att gå vidare till lektionen om sökalgoritmer. Där får eleverna pröva andra söktjänster för att få ökad förståelse för hur tjänsternas användning av algoritmer påverkar vilka sökresultat de ger.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Sökkritik – testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  När ska du vara källkritisk?

  Lektionen låter eleverna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Om källtillit | åk 7–9

  Lektionen är en introduktion till källtillit; vilka källor litar vi på och varför?

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Hur får du använda källor på internet?

  Lektionen handlar om att använda och sprida källor på internet.

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Undersök sökalgoritmer

  Lektionen handlar om sökkritik, om vad en algoritm är och algoritmers betydelse för hur söktjänster fungerar.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Granska skolans webbplats

  Lektionen ger grundläggande kunskap om de olika delarna i traditionell källkritik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.