Lektionspaket | 4 lektioner för åk 4-6

Förstå samhällets digitalisering

Lektioner som bidrar till att synliggöra barns och ungas aktivitet på nätet och låter eleverna diskutera nätvanor, chatspråk och vår digitala framtid.

För de flesta elever är det som händer på nätet och vad man gör på nätet lika självklart som alla andra delar av livet. Därför är det bra att ge dem möjlighet att få syn på när och hur de använder nätet. Lektionen "Hur används nätet?" handlar om att avläsa diagram från undersökningen Svenskarna och internet och utifrån den diskutera barns och ungas nätvanor.

Är chatspråk framtidens språk?

Digitaliseringen har fört med sig nya sätt att kommunicera. Lektionen om chattspråk uppmärksammar de språkliga skillnader som finns mellan att till exempel skriva ett sms, ett inlägg i sociala medier eller en faktatext. Eleverna får fundera på om de tror att deras eget språkbruk kommer förändras i framtiden som en följd av digitaliseringen.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Vad kan AI göra?

  Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur används nätet?

  Lektionen handlar om att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen.

  Passar undervisning i Matematik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Reflektera kring chattspråket

  Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Trygg och säker på nätet

  Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.