Lektionspaket | 4 lektioner för åk 4-6

Digital vardag – så funkar tekniken

Här finns lektioner om hur datorer och internet fungerar och om hur man skyddar sig själv och sin data på digitala enheter och internet.

I det här lektionspaketet får eleverna fundera kring frågor som rör säkerhet vid teknikanvändning. Det gör de bland annat genom att reflektera kring vad vad som är uppkopplat. De får fundera kring vad säker hantering av överföring av information i digitala miljöer innebär i praktiken genom att lära sig mer om konkret och abstrakt information.

Förstå hur datorer och internet fungerar

Eleverna utvecklar sin digitala kompetens genom att lära sig mer om hur datorer och internet fungerar. I lektionen "Hur fungerar en dator?" får de använda ord och begrepp som algoritm, kod och villkor för att förklara hur programmering styr en dator.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Hur fungerar AI?

  Lektionen ger en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur är man säker på nätet?

  Lektionen handlar om digital säkerhet och integritet; om möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en dator?

  Lektionen handlar om att förstå att datorer styrs av program.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar internet?

  Lektionen handlar om att förstå tekniska system; hur internet fungerar och används.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.