Undervisa om det digitala livet

En del har redan prövat att ha skola i vardagsrummet och ta rast med kompisarna online. Här finns lektioner som handlar om digitaliseringen i samhället.

När arbetsplatser och skolor ibland tvingas stänga på grund av smittspridning, oväder eller andra oförutsedda händelser är det självklart för de flesta att kunna fortsätta arbeta nästan som vanligt. Utan digitaliseringen hade det inte varit möjligt på samma sätt.

Internet och tillgången till all information som finns där har förändrat både individens sätt att leva och samhällets utveckling. Digitala lektioner har många lektioner som handlar om samhällets digitalisering.

Lektioner om digitalisering för förskoleklass och lågstadiet

Kan man kramas på nätet? Ja, kanske om man kommer överens med sina vänner online om hur.

Lektionstips:

Lektioner om digitalisering för mellanstadiet

Det är lätt att tro att alla använder internet och att alla förstår det som händer där, men är det verkligen så?

Lektionstips:

Lektioner om digitalisering för högstadiet

Digitaliseringen har förändrat hur vi umgås och arbetar, men har eleverna tänkt på att hur vi kommunicerar och vilket språk vi använder också har förändrats?

Lektionstips: