Lektionspaket | 3 lektioner för åk F-3

Vänskap på nätet

Lektioner som låter eleverna reflektera kring hur vänskap på nätet kan se ut, vad det innebär att vara anonym och hur en schysst kompis agerar i olika situationer.

Vän, kompis, bästis – ord som tidigare nästan alltid syftade på en person man kunde namnet på och visste var de bodde. Skolans värdegrundsarbete med yngre barn börjar ofta i samtal om just vänskap och vad det innebär att vara en bra kompis. Nätetikett för barn handlar om samma sak, men i en digital kontext.

Vänskap på nätet

Lektionerna i det här lektionspaketet låter eleverna reflektera kring hur vänskap på nätet kan se ut, vad det innebär att vara anonym och hur en schysst kompis agerar i olika situationer. Illustrationerna och frågorna i lektionerna gör det lätt att introducera eleverna till ord och begrepp som de kan använda för att prata och berätta om det som händer när de är på internet.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om att se möjligheter och förstå risker med kommunikation på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Vänner på nätet

  Lektionen handlar om social interaktion på internet; om att vara en schysst kompis på nätet.

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Uppför dig schysst på nätet

  Lektionen handlar om normer och regler i digitala miljöer.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.