Lektionspaket | 3 lektioner för åk 4-6

Koll på vad internet förändrat

Lektioner om hur digitaliseringen har förändrat vårt språk och vårt sätt att kommunicera och om att alla i samhället inte är digitala.

Digitaliseringen har inneburit nya kanaler för kommunikation, nya uttrycksformer och nya sätt att använda språket. I det här lektionspaketet får eleverna möjlighet att reflektera kring språket på nätet och vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

Är alla digitala?

I lektionen "Prata om internet" leder en inlevelseövning till ökad förståelse för hur digitaliseringen har påverkat livet för olika grupper i samhället. Digitaliseringen har också också fört med sig nya former av kriminalitet, till exempel i form av dataintrång och stöld av information på nätet. Lektionen om trojaner, virus, kakor och Candy Drop uppmärksammar några av de faror som finns, men sällan syns, på internet.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Reflektera kring språket på nätet

  Lektionen handlar om vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Trojaner, virus, kakor och candy drop

  Lektionen handlar om ord och begrepp för det vi behöver skydda oss mot på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Prata om internet

  Lektionen handlar om att prata och debattera om internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.