Lektionspaket | 3 lektioner för åk 7-9

Tekniska lösningar - historia och nutid

Lektioner som bidrar med kunskap om internet, informationssäkerhet och olika globala tekniska kommunikationssystem.

Med hjälp av nedslag i historien får eleverna syn på grunden till delar av dagens digitala teknik. Lektionspaketet bidrar till kunskap om hur tekniken har förändrats över tid och uppmuntrar till samtal om framtidens tekniska utveckling.

Viktig information och informationssäkerhet

Lektionerna utvecklar elevernas digitala kompetens genom att de får ta ställning till vad viktig information är och hur såväl företag som privatpersoner gör för att lagra och skydda sin data och sina viktiga it-system.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.