Lektionspaket | 3 lektioner för åk F-3

Nosa på källkritiska frågor

Lektioner som introducerar eleverna för källkritiska frågor som vem, vad, när, hur och varför.

Här får eleverna fundera kring hur information sprids och samtala om begrepp som budskap, avsändare, fakta, fantasi och granska.

Stärkt digital kompetens för alla

Arbetet med att stärka elevernas digitala kompetens utgår i de här lektionerna från att eleverna samtalar om en bild som illustrerar någon aspekt av begreppet digital källkritik. Det gör det lätt att anpassa lektionerna utifrån deras ålder och tidigare erfarenhet av frågor som rör just källkritik. Innehållet uppmuntrar till funderingar om vad det innebär att värdera en källa och hur man kan bearbeta källor och information från olika medier.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.