Lektionspaket | 4 lektioner för åk 7-9

Lag och rätt på nätet

Lektioner som ger kunskap om lag och rätt på internet och öppnar för samtal om hur vi tillsammans kan bidra till goda relationer på nätet.

Internet ger tonåringar möjlighet att skapa relationer och hålla kontakt med varandra på plattformar och i forum dit många vuxna inte kommer. Därför är det viktigt att arbetet i klassrummet om digital kompetens låter eleverna prata om det som händer i deras relationer på nätet.

Nätmobbning – ett allvarligt brott

Begreppet nätmobbning rymmer ofta mer än några taskiga kommentarer i en chat. Lektionen "Rättigheter och skyldigheter på nätet" lyfter några av de ibland grova brott den som nätmobbas kan vara utsatt för, till exempel förtal, olaga hot och hets mot folkgrupp. Genom att ge eleverna möjlighet att granska och själva formulera umgängesregler för samvaron på nätet kan de ha lättare bemöta andras felaktiga beteenden.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Tänk säkert – vill någon lura dig?

  Lektionen handlar om kännetecken för bluffar som sker på nätet i e-post och via sms.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Nätmobbning är ett brott

  Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Rättigheter och skyldigheter på nätet

  Lektionen handlar om lag och rätt och brott på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Hur är vi mot varandra på nätet?

  Lektionen handlar om netikett och berör frågor som handlar förändrade attityder och värderingar.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.