Lektionspaket | 3 lektioner för åk 4-6

Koll på källkritik

Lektioner där eleverna får fundera kring varför ett källkritiskt förhållningssätt är viktigt när man jämför, prövar och värderar trovärdigheten i olika källor.

Alla elever känner säkert till och använder söktjänsten Google. Här får de kika närmare på hur den fungerar och reflektera kring varför sökresultaten kan skilja sig åt mellan olika användare.

Bildens betydelse i budskap

Lektioner, som handlar om att granska bild och nyhetsmedier utifrån några olika aspekter, ger möjlighet till samtal om vad vinklade bilder är och hur normer påverkar vår tolkning av det vi ser och hör. Lektionen om källkritik av bilder visar på bildens betydelse i ett budskap och ställer frågor kring att granska om en  bild är trovärdig som källa.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Källkritik av bilder

  Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Undersök Google

  Lektionen handlar om sökkritik, om att jämföra och pröva källors tillförlitlighet vid informationssökning på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Varför behöver man vara källkritisk?

  Lektionen introducerar en enkel metod för källkritisk granskning.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.