Lektionspaket | 3 lektioner för åk 4-6

Koll på digitala källor

I ett källkritiskt förhållningssätt till digitala källor ingår att kunna granska och värdera både deras innehåll, format och i vilken kanal de presenteras.

Lektionerna i det här lektionspaketet har fokus på att göra eleverna medvetna om hur digitala källor fungerar. De får reflektera kring hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i digitala källor och hur man tar reda på vem som står bakom en webbplats.

När bilder bär budskapet

I lektionen "Får jag använda bilden?" ska eleverna välja bilder till en webbplats. De får fundera kring vilket budskap de vill att bilderna förmedlar. De får också möjlighet att öka sin kunskap om upphovsrätt i diskussioner kring hur, när och var man får använda och dela någon annans bilder eller fotografier.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Får jag använda bilden?

  Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Hur fungerar digitala källor?

  Lektionen handlar om hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vems är webbplatsen?

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik om hur man tar reda på vem som står bakom en webbplats.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.