Lektionspaket | 4 lektioner för åk 4-6

Din rätt att vara du på nätet

Lektionspaketet innehåller lektioner som  låter eleverna bli bekanta med några av de brottsrubriceringar som är vanligt förekommande för brott som sker på nätet.

Genom att få kunskap om att många skrämmande och jobbiga händelser på nätet kan vara brottsliga handlingar och därför är viktiga att direkt berätta om, kan många obehagliga situationer på internet förhindras redan innan de sker.

Kunna och våga berätta

Barn och unga känner och vet ofta när det händer något som är fel i deras digitala värld. Därför är det bra om de får träna sin förmåga att sätta ord på det och öva på att våga säga ifrån när något inte känns rätt. I de här lektionerna får de möjlighet att reflektera kring begrepp som integritet och privat, och känna efter vad de själva vill dela med sig av till andra. Genom övningar och samtal får de förståelse för hur svårt det kan vara att veta vad man själv och andra upplever som känsligt och integritetskränkande.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Känsliga uppgifter och integritet

  En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

 • lektion

  Prata om nätet och det som händer där

  Lektionen handlar om kränkningar på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

 • lektion

  Vad får man säga på internet - förtal

  En introduktion till hur man får och inte får uttrycka sig på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

 • lektion

  Värdera din digitala integritet

  Lektionen handlar om integritet och om att agera ansvarsfullt på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.