Lektionspaket | 2 lektioner för åk F-3

Nosa på källtillit

Lektioner som handlar om olika aspekter av källtillit. Om hur man kan förhålla sig till olika källor, vilka källor man litar på och varför.

Det här lektionspaketet innehåller lektioner där eleverna utifrån olika perspektiv får reflektera kring vad begreppet källtillit innebär. I Introduktion till källtillit repeterar eleverna begreppet källa. De får samtala om vilka olika slags källor det finns och om hur digitala och analoga källor skiljer sig åt.

Ingen vill vara en bildtjuv

Ingen vill vara en bildtjuv, men hur gör man för att veta vilka källor man kan och får använda? Digital kompetens handlar om att träna sig på att söka information från olika källor och värdera dem, men man behöver också lära sig vilka källor man kan lita på och känna sig trygg med att använda. I digitala miljöer för barn möter eleverna ofta texter med länkar och bilder. Lektionen "Olika perspektiv på en källa" ger dem möjlighet att reflektera kring hur en och samma bild kan användas för att förmedla olika budskap.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Var inte en bildtjuv

  Lektionen handlar om att öka förståelsen för hur man får använda andras bilder.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Olika perspektiv på en källa

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.