Lektionspaket | 4 lektioner för åk 7-9

Klurig programmering

Lektioner där eleverna använder programmeringskunskaper för att styra tekniska system, göra beräkningar och undersöka begrepp som slump och statistik.

Digital kompetens handlar bland annat om att kunna använda programmering för att lösa problem och omsätta idéer. Det handlar också om att ha ett kritiskt och medvetet förhållningssätt till digitala tjänster. Det här lektionspaketet lyfter båda de aspekterna.

Programmering för att förstå digitalisering

När eleverna använder sina programmeringskunskaper för att simulera styrning av avancerade tekniska system behöver de kunna göra beräkningar och undersöka begrepp som slump och statistik. Samtidigt måste de också ta ställning till en del av de etiska frågor som behöver få svar i ett allt mer tekniskt och digitaliserat samhälle.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Slump och statistik med Scratch

  Lektionen handlar om att simulera tärningskast och skapa en statistikapplikation genom att arbeta med modifiera algoritmer.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Programmera ett kärnkraftverk

  Lektionen handlar om att lära sig att styra tekniska system genom att skapa algoritmer.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Programmera ett övergångsställe

  Lektionen handlar om att styra trafikljus i en korsning.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Matematiska lägesmått med en micro:bit

  Lektionen handlar om att träna lägesmått genom att programmera en micro:bit.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.