Lektionspaket | 3 lektioner för åk 4-6

Grunderna i källkritik och källtillit

Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit.

Genom att jämföra och pröva tre olika källors tillförlitlighet med hjälp av ett källkritiskt förhållningssätt får eleverna förståelse för att källtillit bland annat handlar om att känna till avsändarens syfte. Digital kompetens handlar också om att kunna granska digitala identiteter hos dem man har kontakt med på nätet.

Digitala källor kan snabbt förändras

Idag är det lätt att skapa en digital källa som ser trovärdig ut, vilket eleverna kommer upptäcka i lektionen om att granska fejkade sidor på nätet. Innehåll på nätet kan snabbt förändras och många budskap liknar varandra. Därför är förmågan att kunna avgöra tillförlitligheten i ett budskap viktig för alla som använder digitala medier och digitala källor.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Om källtillit | åk 4–6

  Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring digitala identiteter

  Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Granska fejkade sidor på nätet

  Lektionen handlar om fejksidor på internet; om nyhetsvärdering och källkritik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.